Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Wędrujące maki

... to tytuł konkursu na wiersz o Goworowszczyźnie. Wędrujące maki to łany czerwonych pól, które każdego roku pojawiają się w innych miejscach, jakby ruszały w podróż, by odwiedzić kolejną wieś, nacieszyć swym widokiem ich mieszkańców.

NASZE PROJEKTY

Szkolimy, doradzamy, NGO pomagamy!

To nowa oferta skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - doradztwo, szkolenia, mapa aktywności społecznych, udział w spotkaniu organizacji w Lipiance.

NASZE PROJEKTY

Aktywizować i podróżować

Młodzież w wieku gimnazjalnym i po gimnazjalnym z gminy Goworowo będzie zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają”.