Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Aktywizować i podróżować

Młodzież w wieku gimnazjalnym i po gimnazjalnym z gminy Goworowo będzie zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają”.

NASZE PROJEKTY

Są takie miejsca …

Przedsięwzięcie zostało skierowane do młodzieży gimnazjalnej, by poznali miejsca wydarzeń historycznych na Goworowszczyźnie, bohaterów, ich dzieje.

NASZE PROJEKTY

Ośrodek Edukacji Regionalnej

Goworowo wśród zaścianków szlacheckich.