Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Szkolimy, doradzamy, NGO pomagamy!

To nowa oferta skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - doradztwo, szkolenia, mapa aktywności społecznych, udział w spotkaniu organizacji w Lipiance.

NASZE PROJEKTY

Aktywizować i podróżować

Młodzież w wieku gimnazjalnym i po gimnazjalnym z gminy Goworowo będzie zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają”.

NASZE PROJEKTY

Są takie miejsca …

Przedsięwzięcie zostało skierowane do młodzieży gimnazjalnej, by poznali miejsca wydarzeń historycznych na Goworowszczyźnie, bohaterów, ich dzieje.