Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Przegląd Zespołów Muzycznych

amatorskie grupy wykonujące różne style muzyczne mogą zaprezentować swoją twórczość podczas konkursu. Komisja konkursowa ocenia występ młodych ludzi, przyznaje nagrody.

NASZE PROJEKTY

Festiwal Piosenki Religijnej

Celem festiwalu jest: uświadomienie młodzieży ogromnego bogactwa piosenki religijnej.

NASZE PROJEKTY

Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza

Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza „Chcecie wierzcie, lub nie wierzcie …” to konkurs, w którym amatorskie grupy teatralne przedstawiają legendy swoich okolic, swojego regionu.