Aktywizować i podróżować

Młodzież w wieku gimnazjalnym i po gimnazjalnym z gminy Goworowo będzie zaangażowana w realizację projektu pod nazwą „Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają”.

Zamysłem projektodawców jest zaktywizowanie młodzieży poprzez kształtowanie postaw poznawczych i zaangażowanie we współtworzenie oferty turystyczno – kulturalnej, charakterystycznej dla Goworowszczyzny. Ofertę tą będą wypracowywać podczas warsztatów tematycznych.

Młodzież w wieku 13-18 lat będzie realizowała projekt w ciągu siedmiu miesięcy . Projekt będzie składał się z różnych form edukacji przy aktywnym ich udziale.

Na początek zostanie przeszkolona grupa liderów młodzieżowych, następnie wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych i grafiki komputerowej. Zdobyte umiejętności wykorzystają do opracowania reportażu z podróży po Małopolsce, Lubelszczyźnie i Świętokrzyskim. Lokalnie zaś opracują Quest i trasę tematyczną wraz ze społecznością Goworowa. Relację z projektu będzie można obejrzeć w wersji elektronicznej i udostępniony w świetlicach wiejskich i szkołom na terenie gminy.

W realizację projektu zaangażowały się lokalne organizacje – Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny (wnioskodawca) i partnerzy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Bursztyn i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Realizatorzy zachęcają młodzież do udziału w projekcie, a zgłoszenia można kierować do stowarzyszenia (siedziba GOKSiR) i telefonicznie pod numer 29 761 52 46.

Projekt: Podróżują, poznają! Lokalnie wdrażają! realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowany ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

 

Pobierz dokument