„Ko-ko-ko będziemy mieć jajko”

„Ko-ko-ko będziemy mieć jajko” – to projekt społeczno – edukacyjny zgłoszony na konkurs „OCHRONA RÓŻNORODNOŚĆI BIOLOGICZNEJ NASZĄ SZANSĄ – 2009” Fundacji Wspomagania Wsi. Celem projektu było zachowanie rodzimych ras kury poprzez hodowlę kur wykorzystując posiadane zasoby materialne. Hodowlą kur zajęło się 20 osób z gminy Goworowo i Wąsewo. W szkoleniach i warsztatach udział wzięło 30 osób. Każda z osób zobowiązała się do utrzymania stada podstawowego oraz przekazanie jaj innym młodym rolnikom chętnym do hodowli kur tej rodzimej rasy.