Ośrodek Edukacji Regionalnej

Ośrodek Edukacji Regionalnej – Goworowo wśród zaścianków szlacheckich. W wyniku realizacji projektu zaadaptowano pomieszczenia szkoły podstawowej w Lipiance, pozwalające odwiedzającym go osobom czynnie uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach związanych z kulturą i sztuką regionu. Grupa mieszkańców została przeszkolona biorąc udział w warsztatach kulinarnych i wikliniarskich. Obecnie cały budynek szkolny jest zaadaptowany na Ośrodek Edukacji Regionalnej. filią Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie