Są takie miejsca …

Są takie miejsca … – szlakiem wydarzeń historycznych. Przedsięwzięcie zostało skierowane do młodzieży gimnazjalnej, by poznali miejsca wydarzeń historycznych na Goworowszczyźnie, bohaterów, ich dzieje. Wiadomości te zdobywali podczas rajdów rowerowych. W wyniku realizacji zadania powstała mapa z miejscami historycznymi z I i II wojny światowej. Tablica z oznaczonymi miejscami usytuowana jest na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Młodzież napisała eseje. Dla autorów eseji i najbardziej aktywnych uczestników rajdów wręczono nagrody – rowery. Dotację na zadanie otrzymano od Samorządu Województwa Mazowieckiego.