Między blokiem a przystankiem jest świetlica z info bankiem

Między blokiem a przystankiem jest świetlica z info bankiem. Jest to projekt edukacyjny, w ramach którego społeczność wsi Brzeźno i okolic ma dostęp do informacji dzięki stworzeniu bazy komputerowej z internetem, biblioteczki z lekturami i encyklopediami. Obecnie świetlica info bank w Brzeźnie weszła w struktury GOKSiR w Goworowie. Grant na rozwój działań edukacyjnych w świetlicy uzyskano od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Nasza świetlica II”.