Szkolimy, doradzamy, NGO pomagamy!

„Pozarządowy jest gotowy” to projekt wspierający lokalne organizacje działające na rzecz swoich środowisk. Jego głównym koordynatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. Obszar objęty projektem to: gminy z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego, miasto Ostrołęka, miasto Ostrów Mazowiecka, mazowieckie gminy ościenne powiatu ostrołęckiego (Chorzele, Jednorożec, Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie o Długosiodło).

Szczegółowe informacje na temat oferty:

  1. DORADZTWO TEMATYCZNE

Pierwszy pakiet doradczy: finansowo – księgowy: dotyczy spraw finansowych organizacji pozarządowych; obejmuje przegląd ksiąg prowadzonych ewidencji finansowych, dokumentów regulujących zasady prowadzenia księgowości, sprawozdań finansowych itp.; zakończy się podsumowaniem oraz ewentualnymi rekomendacjami dla organizacji w zakresie wyeliminowania popełnianych błędów;

Drugi pakiet doradczy: projektowy dotyczy wypracowania pomysłu na działanie metodą projektową; przyczyni się do rozwiązania sytuacji problemowej lub zaspokojenia potrzeby lokalnej społeczności w nowy, nieszablonowy sposób zakończy się opracowaniem drzewa problemów, celów, określeniem działań i rezultatów projektu, ramowym budżetem projektu;

Trzeci pakiet doradczy: marketingowy obejmuje porady w zakresie utworzenia strony internetowej, bloga lub profilu na portalu społecznościowym organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej; zawiera instruktaż prowadzenia danego narzędzia; zakończy się opublikowaniem informacji i grafiki promocyjnej organizacji;

Czwarty pakiet doradczy: “pogotowie doradcze” obejmuje porady związane z nagłą, nieprzewidzianą potrzebą doradczą organizacji; pogotowie doradcze dostępne pod numerem telefonu: 516-390-097 lub e-mailowo: lgd@zascianekmazowsza.pl .

Aby skorzystać z trzech pierwszych pakietów doradczych, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z biurem projektu (dane poniżej).

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij.

  1. SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

Oferta szkoleniowa będzie “szyta na miarę” potrzeb organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej. Oznacza to, że szczegółowa tematyka i zakres szkoleń będzie uzgadniany z organizacją czy grupą, która zgłosi chęć przeszkolenia się. Zakres tematyczny musi wpisywać się w cel projektu i dotyczyć ma funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Aby wyrazić potrzebę przeprowadzenia szkolenia na dany temat ważny dla organizacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z biurem projektu (dane poniżej).

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij.

  1. MAPA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH

Mapa Aktywności Społecznych jest internetowym narzędziem służącym zbieraniu i publikowaniu informacji o sektorze społecznym północno-wschodniego Mazowsza. Została opracowana w 2020 roku i udostępniona pod adresem: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl . W tym roku zostanie rozbudowana o nowe narzędzie m.in. kalendarz wydarzeń i prezentację dobrych praktyk. Organizacje oprócz możliwości publikacji informacji o sobie będą mogły zamieścić dane o zbliżających się wydarzeniach, które organizują oraz pochwalić się zrealizowanymi przedsięwzięciami. Najaktywniejsze organizacje i grupy zostaną wyróżnione na mapie specjalnym oznakowaniem.

Zachęcamy do korzystania ze strony www.mapaaktywnoscispolecznych.pl , dodawania swoich organizacji. Już wkrótce opublikujemy rozbudowaną Mapę.

  1. SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LIPIANCE

Spotkanie organizacji pozarządowych w Lipiance to dwudniowe wydarzenie obejmujące edukację, wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i integrację sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza. W programie wydarzenia pojawią się tematy związane z prowadzeniem i udziałem w konsultacjach społecznych, funkcjonowaniem rad pożytku publicznego, przyszłym okresem programowania. Drugi dzień spotkania dotyczyć będzie metody KLANZY tj. metod integracyjnych w pracy z grupą,  w tym rozwijania umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprez dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

  • Planowany termin: 9 – 10 października 2021 roku.
  • Miejsce: Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka , 07-440 Goworowo.

REKRUTACJA:

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 26 września 2021 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu decyduje poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, następnie kolejność zgłoszeń. Przy czym z jednej organizacji będą kwalifikowane maksymalnie dwie osoby, a każda kolejna osoba z danej organizacji będzie wpisywana na listę rezerwową i dopiero w przypadku wolnych miejsc będzie kwalifikowana do udziału w wydarzeniu. Biuro projektu, po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem telefonicznie i poinformuje o wyniku rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator gwarantuje profesjonalnych trenerów, wyżywienie oraz nocleg .
Dojazd na miejsce szkolenia pozostaje w zakresie uczestników.

  1. WARSZTATY EWALUACYJNE

Podsumowanie projektu odbędzie się w formie warsztatów ewaluacyjnych, podczas których zostaną wypracowane wnioski na przyszłość. Spotkanie będzie skierowane do wybranych organizacji.

Biuro projektu: Polna 15, 07-405 Troszyn, tel.: +48 (29) 767 18 25 lub +48 516 390 097, e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

Szczegółowe informacje: www.zascianekmazowsza.pl, www.goworowszczyzna.pl, www.projektradomir.pl, www.zielonesiolo.pl

Projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.