Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Są takie miejsca …

Przedsięwzięcie zostało skierowane do młodzieży gimnazjalnej, by poznali miejsca wydarzeń historycznych na Goworowszczyźnie, bohaterów, ich dzieje.

NASZE PROJEKTY

Ośrodek Edukacji Regionalnej

Goworowo wśród zaścianków szlacheckich.

NASZE PROJEKTY

Między blokiem a przystankiem jest świetlica z info bankiem

Projekt edukacyjny, w ramach którego społeczność wsi Brzeźno i okolic ma dostęp do informacji dzięki stworzeniu bazy komputerowej z internetem, biblioteczki z lekturami i encyklopediami.