Nasze projekty

NASZE PROJEKTY

Ośrodek Edukacji Regionalnej

Goworowo wśród zaścianków szlacheckich.

NASZE PROJEKTY

Między blokiem a przystankiem jest świetlica z info bankiem

Projekt edukacyjny, w ramach którego społeczność wsi Brzeźno i okolic ma dostęp do informacji dzięki stworzeniu bazy komputerowej z internetem, biblioteczki z lekturami i encyklopediami.

NASZE PROJEKTY

Szlacheckie ogrody Goworowszczyzny

Jest to projekt, w którym członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiance założyły sady owocowe ze starymi odmianami drzew oraz przydomowe ogródki z tradycyjnymi odmianami kwiatów i ziół.